Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | SMS & διαδίκτυο

SMS & διαδίκτυο - Συντομογραφίες

AIUI (as I understand it)
就我理解
Χρησιμοποιείται μετά από εξήγηση κάποιου πράγματος από την δική σου άποψη
ASL (age, sex, location?)
年龄、性别和地址?
Χρησιμοποιείται ως μήνυμα για να μάθει κάποιος την ηλικία, φύλο και τοποθεσία του παραλήπτη
ATM (at the moment)
现在
Χρησιμοποιείται με το νόημα «αυτή τη στιγμή»
BBL (be back later)
一会儿回来
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BCNU (be seeing you)
再见
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
BION (believe it or not)
信不信由你
Χρησιμοποιείται για την αναφορά κάτι αναπάντεχου
BRB (be right back)
马上回来
Χρησιμοποιείται όταν πρέπει να αφήσετε μια συνομιλία στο διαδίκτυο για ορισμένο χρόνο
BYOB (bring your own beer)
请自带啤酒
Χρησιμοποιείται ως πρόσκληση σε πάρτι
CU (see you)
再见
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
CUL (see you later)
一会儿见
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
DIKU (do I know you?)
我们认识吗?
Χρησιμοποιείται όταν δεν αναγνωρίζετε το πρόσωπο που σας έστειλε μήνυμα
EOM (end of message)
信息结束
Χρησιμοποιείται ως αυτόματη απάντηση όταν μυ συνομιλία ή μήνυμα φτάσει στο τέλος του
FYI (for your information)
供您参考的信息
Χρησιμοποιείται όταν ενημερώνετε κάποιον για κάτι συγκεκριμένο
G2G (got to go)
我必须离开
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός
IMO (in my opinion)
在我看来
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IMHO (in my humble opinion)
我的愚见
Χρησιμοποιείται για έκφραση προσωπικής γνώμης
IOU (I owe you)
我欠您一个人情
Συντομογραφία έκφρασης ευγνωμοσύνης
J/K (just kidding)
只是开玩笑
Χρησιμοποιείται μετά από ένα ανέκδοτο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ήταν σοβαρό ή όχι
L8R (later)
一会儿
Χρησιμοποιείται ως αποχαιρετισμός ή όταν δεν είστε διαθέσιμοι να κάνετε κάτι προς το παρών αλλά ανοιχτοί για αργότερα
LOL (laughing out loud)
大笑
Χρησιμοποιείται ως αντίδραση όταν κάτι είναι αστείο
MYOB (mind your own business)
不要多管闲事
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να κρατήσετε κάτι εμπιστευτικό
NRN (not right now)
现在不行
Χρησιμοποιείται όταν δεν είστε έτοιμος για κάτι αμέσως
RFD (request for discussion)
要求讨论
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον για κάτι
TB (text back)
请回复
Χρησιμοποιείται στο τέλος SMS όταν θέλετε απάντηση
TBH (to be honest)
说实话
Χρησιμοποιείται για εξήγηση ή διασαφήνιση κάτι συγκεκριμένου
TIA (thanks in advance)
提前谢谢您
Χρησιμοποιείται για να ευχαριστήσουμε κάποιον πριν να μας βοηθήσει
THX (thanks)
谢谢
Συντομογραφία ευχαριστίας
TTYL (talk to you later)
一会聊
Συντομογραφία αποχαιρετισμού
4U (for you)
给你的
Συντομογραφία για την αποστολή ενός πράγματος σε ένα πρόσωπο