Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Hyvä John
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hei äiti / isä
亲爱的妈妈/爸爸,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Hei setä Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hei John,
你好,约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Heippa John,
嘿,约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
约翰,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Rakkaani,
我亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Rakkaani,
我最亲爱的,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Rakas John,
最亲爱的约翰,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Kiitos sähköpostistasi.
谢谢您的邮件。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Oli mukava kuulla sinusta taas.
很高兴再次收到您的来信。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
对不起,这么久没有给你写信。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
我给您写信是为了告诉您...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Onko sinulla suunnitelmia...
你对...有什么计划吗?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
非常感谢发送/邀请/附上...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
很高兴宣布...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ilahduin kuullessani, että...
听到...我非常高兴
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
On ikävää kertoa, että...
很遗憾地告诉你们...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Olin pahoillani kuullessani, että..
听到...很遗憾
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Introduction of your website
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
请在...上加我,我的用户名是...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... lähettää terveisiä.
...致上他/她的祝福。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Sano ... terveisiä minulta.
代我向...问好。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
我期待着尽快能收到您的回复。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Kirjoita taas pian.
尽快回复。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Kirjoita takaisin heti, kun...
当...,请回复我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
如果你有更多消息,请发送给我。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Pärjäilkää.
保重。
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Rakastan sinua.
我爱你。
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Terveisin,
衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Parhain terveisin,
致以最衷心的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Parhain terveisin,
最衷心的问候,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kaikkea hyvää,
一切顺利,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Rakkaudella,
致以我的祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Rakkain terveisin,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Rakkaudella,
衷心祝福,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς