Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Milý Johne,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Milá mamko / Milý taťko
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Milý strejdo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ahoj Johne,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Čau Johne,
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Johne,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Můj milý / Má milá,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Můj/Má nejdražší,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Nejdražší Johne,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Děkuji za tvůj e-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Jó volt újra hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Azért írok, hogy elmondjam...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Už máš nějaké plány na... ?
Van már programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Je mi moc líto, že...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Introduction of your website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... posílá pozdrav!
... üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Pozdravuj ode mě... .
Add át üdvözletemet ....
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Těším se na tvojí odpověď.
Várom válaszodat.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Napiš brzy.
Írj vissza hamar.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Napiš mi prosím, až...
Írj, ha ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Írj, amint többet tudsz.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Opatruj se.
Vigyázz magadra.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Miluji tě.
Szeretlek.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
S přáním všeho nejlepšího,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mějte se moc hezky,
Kívánom a legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Nejsrdečnější pozdravy,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jen to nejlepší,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
Sok puszi, / Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς