Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Milý Johne,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Milá mamko / Milý taťko
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Milý strejdo Jerome,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ahoj Johne,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Čau Johne,
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Johne,
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Můj milý / Má milá,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Můj/Má nejdražší,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Nejdražší Johne,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Děkuji za tvůj e-mail.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Píši, abych Ti řekl(a), že...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Už máš nějaké plány na... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
S potěšením (vám) oznamuji, že...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Je mi moc líto, že...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... posílá pozdrav!
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Pozdravuj ode mě... .
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Těším se na tvojí odpověď.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Napiš brzy.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Napiš mi prosím, až...
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Opatruj se.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Miluji tě.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
S přáním všeho nejlepšího,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mějte se moc hezky,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Nejsrdečnější pozdravy,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jen to nejlepší,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς