Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Дорогой Иван,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Дорогая мама/папа
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Дорогой дядя Петя,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Привет, Иван,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Здорово, Иван,
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Иван,
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Любимый (ая),
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Дорогой мой...
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Милый Иван,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Спасибо за E-mail.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Извини, что так долго не писал(а)
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Мы так давно не общались
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
С удовольствием сообщаю, что...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Я был рад услышать, что...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
К сожалению, должен вам сообщить, что...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Я так сожалею о...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...тоже шлет приветы.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Передай ... привет от меня.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Надеюсь на скорый ответ.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Ответь как можно скорее
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Напиши, если/когда...
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Береги себя.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Я тебя люблю.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
С наилучшими пожеланиями
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С наилучшими пожеланиями,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С уважением..
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Всего наилучшего,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С любовью,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Я вас люблю,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Люблю,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς