Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dragă Andrei,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dragă Mamă/Tată,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dragă unchiule Andrei,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Dragă Andrei,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Bună Andrei!
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Salut Andrei!
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Draga mea,/Dragul meu,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Iubitul meu, / Iubita mea,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dragul meu Andrei,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Am aflat cu plăcere faptul că...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... îţi transmite toată dragostea.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salută pe ...din partea mea.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Scrie-mi înapoi curând.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Trimite-mi un răspuns când... .
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Trimite-mi un răspuns când... .
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Aveţi grijă de voi!
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Te iubesc!
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Toate cele bune,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cele mai calde urări,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Toate cele bune,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu toată dragostea,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu drag,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cu mult drag,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς