Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Querido Vítor,
Querida Maria,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Querida Mãe,
Querido Pai,
Milá mamko / Milý taťko
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Milý strejdo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Olá Vítor,
Ahoj Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Oi Vítor,
Čau Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Vítor,
Johne,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Meu querido,
Minha querida,
Můj milý / Má milá,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Meu amado,
Minha amada,
Můj/Má nejdražší,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nejdražší Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Obrigado por seu e-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Foi bom ter notícias suas novamente.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Απάντηση σε αλληλογραφία
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Escrevo-lhe para dizer que ...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Você já fez planos para ...?
Už máš nějaké plány na... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Lamento informá-lo que ...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Fiquei tão triste ao saber que ...
Je mi moc líto, že...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Introduction of your website
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...manda lembranças.
... posílá pozdrav!
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diga olá para ... por mim.
Pozdravuj ode mě... .
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Espero ter notícias suas em breve.
Těším se na tvojí odpověď.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Escreva novamente em breve.
Napiš brzy.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Escreva de volta quando...
Napiš mi prosím, až...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Cuide-se.
Opatruj se.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Eu te amo.
Miluji tě.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Abraços,
S přáním všeho nejlepšího,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com carinho,
Mějte se moc hezky,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com carinho,
Nejsrdečnější pozdravy,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tudo de bom,
Jen to nejlepší,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com todo meu amor,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com muito amor,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Com muito amor,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς