Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Cześć Michale,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Droga Mamo/Drogi Tato,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Drogi Wujku,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Cześć Michale,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej Janku,
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Janku,
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mój Drogi/Moja Droga,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Najdroższy/Najdroższa,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dziękuję za Twojego maila.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Piszę, by przekazać Ci...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Czy masz już plany na...?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Z przyjemnością powiadamiam, że...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ucieszyłem się słysząc, że...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Z przykrością piszę, że...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Tak przykro mi słyszeć, że...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Pozdrowienia od...
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Pozdrów ode mnie...
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Czekam na Twoją odpowiedź.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Odpisz szybko.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Odpisz, gdy...
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Trzymaj się ciepło.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Kocham Cię.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Pozdrawiam serdecznie,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Pozdrawiam ciepło,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Serdecznie pozdrawiam,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Buziaki,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ściskam serdecznie,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mnóstwo buziaków,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς