Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kedves John!
Caro Luca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedves Anya / Apa!
Cari mamma e papà,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kedves Jerome bácsi!
Caro zio Flavio,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Szia John!
Ciao Matteo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Szia John!
Ciao Matty!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John!
Luca,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedvesem / Drágám!
Tesoro,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Amore,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Drága John!
Amore mio,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Köszönöm az e-mailedet.
Grazie per la tua e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jó volt újra hallani felőled.
Che bello sentirti!
Απάντηση σε αλληλογραφία
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Olyan régóta nem beszéltünk.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Azért írok, hogy elmondjam...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Van már programod...?
Hai già dei piani per...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Sono felice di annunciarti che...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Örömmel hallottam, hogy ...
Sono davvero felice di sapere che...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Sajnálattal hallottam, hogy...
Mi dispiace sapere che...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Introduction of your website
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... üdvözletét küldi.
...ti manda i suoi saluti.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Add át üdvözletemet ....
Salutami...
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Várom válaszodat.
Scrivimi presto.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj vissza hamar.
Rispondimi presto.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj, ha ...
Rispondimi non appena...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Írj, amint többet tudsz.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Vigyázz magadra.
Stammi bene.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Szeretlek.
Ti amo.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Legjobbakat!
I migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kívánom a legjobbakat!
Con i migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Üdvözlettel,
Cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Legjobbakat!
Tante belle cose
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
Un abbraccio,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
Con tanto amore
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Sok puszi, / Szeretettel,
Tanti cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς