Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kedves John!
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedves Anya / Apa!
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kedves Jerome bácsi!
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Szia John!
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Szia John!
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John!
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedvesem / Drágám!
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Drágám / Édesem / Kedvesem!
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Drága John!
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Köszönöm az e-mailedet.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jó volt újra hallani felőled.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Olyan régóta nem beszéltünk.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Azért írok, hogy elmondjam...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Van már programod...?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Örömmel hallottam, hogy ...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Sajnálattal hallottam, hogy...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... üdvözletét küldi.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Add át üdvözletemet ....
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Várom válaszodat.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj vissza hamar.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj, ha ...
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Írj, amint többet tudsz.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Vigyázz magadra.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Szeretlek.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Legjobbakat!
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kívánom a legjobbakat!
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Üdvözlettel,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Legjobbakat!
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Sok puszi, / Szeretettel,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς