Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kedves John!
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedves Anya / Apa!
Dear Mum / Dad,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kedves Jerome bácsi!
Dear Uncle Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Szia John!
Hello John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Szia John!
Hey John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John!
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kedvesem / Drágám!
My Dear,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Drágám / Édesem / Kedvesem!
My Dearest,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Drága John!
Dearest John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Köszönöm az e-mailedet.
Thank you for your E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jó volt újra hallani felőled.
It was good to hear from you again.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
I am very sorry I haven't written for so long.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Olyan régóta nem beszéltünk.
It's such a long time since we had any contact.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Azért írok, hogy elmondjam...
I am writing to tell you that…
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Van már programod...?
Have you made any plans for…?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
It was so kind of you to write / invite / send…
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
I am delighted to announce that…
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Örömmel hallottam, hogy ...
I was delighted to hear that…
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
I am sorry to inform you that…
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Sajnálattal hallottam, hogy...
I was so sorry to hear that…
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Introduction of your website
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Please add me on...messenger. My username is…
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... üdvözletét küldi.
…sends his/her love.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Add át üdvözletemet ....
Say hello to…for me.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Várom válaszodat.
I look forward to hearing from you soon.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj vissza hamar.
Write back soon.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Írj, ha ...
Do write back when…
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Írj, amint többet tudsz.
Send me news, when you know anything more.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Vigyázz magadra.
Take care.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Szeretlek.
I love you.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Legjobbakat!
Best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kívánom a legjobbakat!
With best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Üdvözlettel,
Kindest regards,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Legjobbakat!
All the best,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
All my love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Szeretettel,
Lots of love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Sok puszi, / Szeretettel,
Much love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς