Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Beste Jan
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Beste mama / papa
Hej mamma/pappa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Beste oom Jeroen
Hej farbror/morbror Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hallo Jan
Hallå John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hoi Jan
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Jan
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Lieve ...
Min älskling,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Liefste ...
Raring,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Lieve Jan
Min käre John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Tack för ditt mejl.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Jag skriver för att berätta att ...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Heb je al plannen voor ...?
Har ni några planer för ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ik was erg blij om te horen dat ...
Jag är glad att höra att ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Helaas moet ik je melden dat ...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Het spijt me te moeten horen dat ...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Introduction of your website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... doet jou de groeten.
... hälsar.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Doe ... de groeten namens mij.
Hälsa ... från mig.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Ik hoop snel van jou te horen.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug.
Mejla mig så fort som möjligt.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug wanneer ...
Mejla mig gärna när ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Mejla mig så fort du vet något mer.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Het ga je goed.
Sköt om dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ik hou van je.
Jag älskar dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Hartelijke groeten,
Hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Met hartelijke groeten,
Hjärtliga hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Hjärtligaste hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
Jag önskar dig allt gott,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Många kramar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Puss och kram,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
Kramisar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς