Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Beste Jan
정아에게
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Beste mama / papa
어머니께/ 아버지께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Beste oom Jeroen
작은 삼촌께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hallo Jan
안녕 수지야!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hoi Jan
수지야!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Jan
수지!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Lieve ...
나의 사랑 ... 에게
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... ,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Lieve Jan
사랑하는 부인,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Heb je al plannen voor ...?
..관련 계획이 있으십니까?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ik was erg blij om te horen dat ...
... 듣게 되어 기뻐
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Het spijt me te moeten horen dat ...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Introduction of your website
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물어보십니다.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Doe ... de groeten namens mij.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대할게.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug.
곧 답장 써주십시오.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schrijf me snel terug wanneer ...
...면 답장을 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ik hou van je.
사랑해요.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Hartelijke groeten,
좋은 하루 보내세요.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Met hartelijke groeten,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Groeten,
사랑하는 마음 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
사랑하는 마음과 함께.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Liefs,
사랑하며, ... 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς