Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

亲爱的约翰,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
亲爱的妈妈/爸爸,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
你好,约翰,
Olá Vítor,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
嘿,约翰,
Oi Vítor,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
约翰,
Vítor,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
我亲爱的,
Meu querido,
Minha querida,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
我最亲爱的,
Meu amado,
Minha amada,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
最亲爱的约翰,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
谢谢您的邮件。
Obrigado por seu e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
很高兴再次收到您的来信。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Απάντηση σε αλληλογραφία
对不起,这么久没有给你写信。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

我给您写信是为了告诉您...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
你对...有什么计划吗?
Você já fez planos para ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
非常感谢发送/邀请/附上...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
很高兴宣布...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
听到...我非常高兴
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
很遗憾地告诉你们...
Lamento informá-lo que ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
听到...很遗憾
Fiquei tão triste ao saber que ...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Introduction of your website
请在...上加我,我的用户名是...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...致上他/她的祝福。
...manda lembranças.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
代我向...问好。
Diga olá para ... por mim.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero ter notícias suas em breve.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
尽快回复。
Escreva novamente em breve.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
当...,请回复我。
Escreva de volta quando...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
如果你有更多消息,请发送给我。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
保重。
Cuide-se.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
我爱你。
Eu te amo.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
衷心的祝福,
Abraços,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以最衷心的祝福,
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
最衷心的问候,
Com carinho,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
一切顺利,
Tudo de bom,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
致以我的祝福,
Com todo meu amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
衷心祝福,
Com muito amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς