Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Caro Luca,
Дорогой Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Дорогая мама/папа
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Дорогой дядя Петя,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ciao Matteo,
Привет, Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Здорово, Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
Иван,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Любимый (ая),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Дорогой мой...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Милый Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per la tua e-mail.
Спасибо за E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Мы так давно не общались
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Sono felice di annunciarti che...
С удовольствием сообщаю, что...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Я был рад услышать, что...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi dispiace molto doverti dire che...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Я так сожалею о...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Introduction of your website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...ti manda i suoi saluti.
...тоже шлет приветы.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salutami...
Передай ... привет от меня.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Scrivimi presto.
Надеюсь на скорый ответ.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi presto.
Ответь как можно скорее
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi non appena...
Напиши, если/когда...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Stammi bene.
Береги себя.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ti amo.
Я тебя люблю.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
I migliori auguri
С наилучшими пожеланиями
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
С наилучшими пожеланиями,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
С уважением..
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Всего наилучшего,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Un abbraccio,
С любовью,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Я вас люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς