Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Caro Luca,
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Dragă Mamă/Tată,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Dragă unchiule Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ciao Matteo,
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Bună Andrei!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
Salut Andrei!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Draga mea,/Dragul meu,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Dragul meu Andrei,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per la tua e-mail.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Sono felice di annunciarti che...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi dispiace molto doverti dire che...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Introduction of your website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...ti manda i suoi saluti.
... îţi transmite toată dragostea.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salutami...
Salută pe ...din partea mea.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Scrivimi presto.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi presto.
Scrie-mi înapoi curând.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi non appena...
Trimite-mi un răspuns când... .
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Trimite-mi un răspuns când... .
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Stammi bene.
Aveţi grijă de voi!
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ti amo.
Te iubesc!
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
I migliori auguri
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Cele mai calde urări,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Un abbraccio,
Cu toată dragostea,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Cu mult drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς