Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Caro Luca,
Cześć Michale,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Drogi Wujku,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ciao Matteo,
Cześć Michale,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Hej Janku,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
Janku,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Mój Drogi/Moja Droga,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Najdroższy/Najdroższa,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per la tua e-mail.
Dziękuję za Twojego maila.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Piszę, by przekazać Ci...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
Czy masz już plany na...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Sono felice di annunciarti che...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi dispiace molto doverti dire che...
Z przykrością piszę, że...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Introduction of your website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...ti manda i suoi saluti.
Pozdrowienia od...
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salutami...
Pozdrów ode mnie...
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Scrivimi presto.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi presto.
Odpisz szybko.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi non appena...
Odpisz, gdy...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Stammi bene.
Trzymaj się ciepło.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ti amo.
Kocham Cię.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
I migliori auguri
Pozdrawiam serdecznie,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Pozdrawiam ciepło,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Serdecznie pozdrawiam,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Ściskam,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Un abbraccio,
Buziaki,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Ściskam serdecznie,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Mnóstwo buziaków,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς