Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Caro Luca,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Kedves Jerome bácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ciao Matteo,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per la tua e-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Jó volt újra hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Azért írok, hogy elmondjam...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
Van már programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Sono felice di annunciarti che...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi dispiace molto doverti dire che...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Introduction of your website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...ti manda i suoi saluti.
... üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salutami...
Add át üdvözletemet ....
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Scrivimi presto.
Várom válaszodat.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi presto.
Írj vissza hamar.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi non appena...
Írj, ha ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Írj, amint többet tudsz.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Stammi bene.
Vigyázz magadra.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ti amo.
Szeretlek.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
I migliori auguri
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Kívánom a legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Un abbraccio,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Sok puszi, / Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς