Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Caro Luca,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Kære Mor / Far,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Kære Onkel Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ciao Matteo,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Kære,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Kæreste,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Kæreste John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per la tua e-mail.
Tak for din E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Det var godt at høre fra dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
har du lavet nogle planer den... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Sono felice di annunciarti che...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
Jeg var henrykt over at høre at...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
Jeg var så ked af at høre at...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Introduction of your website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...ti manda i suoi saluti.
... siger hej.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salutami...
Sig hej til... for mig.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Scrivimi presto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi presto.
Skriv tilbage snart.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi non appena...
Skriv tilbage når...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send mig nyheder, når du ved mere.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Stammi bene.
Have det godt.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ti amo.
Jeg elsker dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
I migliori auguri
De bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Med de bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
De venligste hilsner,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Alt det bedste,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Un abbraccio,
Kærligst,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Masser af kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς