Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Caro Luca,
Cher Albert,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Cari mamma e papà,
Chère Maman / Cher Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Caro zio Flavio,
Cher Oncle Maurice,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Ciao Matteo,
Salut André,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Ciao Matty!
Coucou Sébastien,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Luca,
Louis,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Tesoro,
Mon chéri / Ma chérie,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Amore,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amore mio,
Mon cher Thomas,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Grazie per la tua e-mail.
Merci pour votre courriel.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Che bello sentirti!
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Je t'écris pour te dire que...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hai già dei piani per...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Sono felice di annunciarti che...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Sono davvero felice di sapere che...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi dispiace molto doverti dire che...
J'ai le regret de vous informer que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi dispiace sapere che...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Introduction of your website
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...ti manda i suoi saluti.
...envoie ses salutations.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Salutami...
Dis bonjour à...de ma part.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Scrivimi presto.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi presto.
Écris-moi vite.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Rispondimi non appena...
Écris-moi quand...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Stammi bene.
Prends soin de toi.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ti amo.
Je t'aime.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
I migliori auguri
Tous mes vœux,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con i migliori auguri
Amitiés,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cari saluti
Amicalement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tante belle cose
Bien à vous/toi,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Un abbraccio,
Tendrement,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con tanto amore
Bises,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tanti cari saluti
Bisous,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς