Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Querido Juan:
Дорогой Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mamá / Papá:
Дорогая мама/папа
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Querido tío José:
Дорогой дядя Петя,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hola Juan:
Привет, Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hola Juan:
Здорово, Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Juan:
Иван,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Querido:
Любимый (ая),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mi amor:
Дорогой мой...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amado Juan:
Милый Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Gracias por su / tu email.
Спасибо за E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Извини, что так долго не писал(а)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Мы так давно не общались
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Escribo para decirle / decirte que...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
¿Tienes / Tiene planes para... ?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Me complace anunciar que...
С удовольствием сообщаю, что...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Я был рад услышать, что...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Siento informarte que...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Lamenté mucho cuando escuché que..
Я так сожалею о...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Introduction of your website
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
X te envía muchos cariños.
...тоже шлет приветы.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Saluda a X de mi parte.
Передай ... привет от меня.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Espero saber de ti pronto.
Надеюсь на скорый ответ.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Escríbeme pronto.
Ответь как можно скорее
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Escríbeme cuando...
Напиши, если/когда...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Escríbeme cuando tengas más información.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Cuídate / Cuídense
Береги себя.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Te amo,
Я тебя люблю.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Cariños,
С наилучшими пожеланиями
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
С наилучшими пожеланиями,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
С уважением..
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mis mejores deseos,
Всего наилучшего,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
С любовью,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
Я вас люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con amor,
Люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς