Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Querido Juan:
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mamá / Papá:
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Querido tío José:
Kedves Jerome bácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hola Juan:
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hola Juan:
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Juan:
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Querido:
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mi amor:
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Amado Juan:
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Gracias por su / tu email.
Köszönöm az e-mailedet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Jó volt újra hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Escribo para decirle / decirte que...
Azért írok, hogy elmondjam...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Van már programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Me complace anunciar que...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Siento informarte que...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Lamenté mucho cuando escuché que..
Sajnálattal hallottam, hogy...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Introduction of your website
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
X te envía muchos cariños.
... üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Saluda a X de mi parte.
Add át üdvözletemet ....
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Espero saber de ti pronto.
Várom válaszodat.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Escríbeme pronto.
Írj vissza hamar.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Escríbeme cuando...
Írj, ha ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Escríbeme cuando tengas más información.
Írj, amint többet tudsz.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Cuídate / Cuídense
Vigyázz magadra.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Te amo,
Szeretlek.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Cariños,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
Kívánom a legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Cariños,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mis mejores deseos,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con todo mi amor,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Con amor,
Sok puszi, / Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς