Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Milá mamko / Milý taťko
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Milý strejdo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
Ahoj Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
Čau Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
Johne,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Můj milý / Má milá,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Můj/Má nejdražší,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Nejdražší Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
Děkuji za tvůj e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Už máš nějaké plány na... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Je mi moc líto, že...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
... posílá pozdrav!
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Pozdravuj ode mě... .
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
Těším se na tvojí odpověď.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
Napiš brzy.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
Napiš mi prosím, až...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
Opatruj se.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
Miluji tě.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
S přáním všeho nejlepšího,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Mějte se moc hezky,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
Nejsrdečnější pozdravy,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Jen to nejlepší,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς