Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
Дорогой Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Дорогая мама/папа
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Дорогой дядя Петя,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
Привет, Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
Здорово, Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
Иван,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Любимый (ая),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Дорогой мой...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Милый Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
Спасибо за E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Извини, что так долго не писал(а)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
Мы так давно не общались
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
С удовольствием сообщаю, что...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
Я был рад услышать, что...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Я так сожалею о...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
...тоже шлет приветы.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Передай ... привет от меня.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
Надеюсь на скорый ответ.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
Ответь как можно скорее
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
Напиши, если/когда...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
Береги себя.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
Я тебя люблю.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
С наилучшими пожеланиями
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
С наилучшими пожеланиями,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
С уважением..
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Всего наилучшего,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
С любовью,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Я вас люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς