Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Dragă Mamă/Tată,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Dragă unchiule Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
Dragă Andrei,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
Bună Andrei!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
Salut Andrei!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Draga mea,/Dragul meu,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Iubitul meu, / Iubita mea,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Dragul meu Andrei,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
Am aflat cu plăcere faptul că...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
... îţi transmite toată dragostea.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Salută pe ...din partea mea.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
Scrie-mi înapoi curând.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
Trimite-mi un răspuns când... .
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
Trimite-mi un răspuns când... .
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
Aveţi grijă de voi!
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
Te iubesc!
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
Cele mai calde urări,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Toate cele bune,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
Cu toată dragostea,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Cu drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Cu mult drag,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς