Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Mamá / Papá:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Querido tío José:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
Hola Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
Hola Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
Juan:
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Querido:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Mi amor:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Amado Juan:
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
Gracias por su / tu email.
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
Escribo para decirle / decirte que...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
Me complace anunciar que...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
Siento informarte que...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Lamenté mucho cuando escuché que..
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
X te envía muchos cariños.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Saluda a X de mi parte.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
Espero saber de ti pronto.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
Escríbeme pronto.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
Escríbeme cuando...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
Escríbeme cuando tengas más información.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
Cuídate / Cuídense
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
Te amo,
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
Cariños,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Mis mejores deseos,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Con todo mi amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Con amor,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς