Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

太郎君へ
Lieber Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
お母さんへ/お父さんへ
Liebe(r) Mama / Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
太郎おじさんへ
Lieber Onkel Hieronymus,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
太郎君へ
Hallo Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君へ
Hey Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎君、
Johannes,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
太郎へ
Mein(e) Liebe(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
太郎へ
Mein(e) Liebste(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
太郎へ
Liebster Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
メールをくれてありがとう。
Vielen Dank für Deine Email.
Απάντηση σε αλληλογραφία
メールをもらってうれしかったよ。
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Απάντηση σε αλληλογραφία
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
長い間連絡を取っていなかったよね。
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

喜んで・・・・を報告します。
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
・・・・に何か予定はありますか?
Hast Du schon Pläne für...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
・・・・を喜んで報告します。
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
・・・・を聞いてうれしかったです。
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
残念だけど・・・・を報告します。
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Introduction of your website
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
・・・・がよろしく言っていたよ。
... grüßt herzlich.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Bitte grüße... von mir.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
お返事を楽しみに待っています。
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
返信を待っています。
Schreib mir bitte bald zurück.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
・・・・の時はまた連絡してください。
Bitte schreib mir zurück, wenn...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
何かあったらまた連絡してください。
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
元気でね
Mach's gut.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
好きだよ
Ich liebe Dich.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
じゃあね
Herzliche Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
じゃあね
Mit besten Grüßen
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
よろしく
Beste Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Alles Gute
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
体に気をつけてね
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
元気でね
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς