Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Estimata John,
Sevgili Can,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Estimata Panjo/Paĉjo,
Sevgili Anne / Baba,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Estimata Onklo Jerome,
Sevgili Ali Amca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Saluton John,
Merhaba Can,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Saluton John,
Hey Can,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Can,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mia kara,
Sevgilim / Canım,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mia kara,
Benim sevgili ...,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Estimata John,
Çok sevgili Can,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dankon pro via retpoŝto.
E-postan için teşekkürler.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Estis bona denove aŭdi de vi.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Uzun süredir yazamadığım için üzgünüm.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Haber almayalı çok uzun zaman oldu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Mi skribas por informi vin, ke...
Size ...'u söylemek için yazıyorum.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Ĉu vi havas planojn por...?
... plan yaptınız mı?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkürler.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size çok minnettarım.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Yazman / davet etmen / göndermen çok kibardı.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Bunu duyurmaktan çok memnunum ki ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...'u duyduğuma çok memnun olmuştum.
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...'ı duyduğumda çok üzüldüm.
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
benim yeni websitemi ... adresinden ziyaret edebilirsen çok memnun kalırım.
Introduction of your website
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lütfen beni ... messenger'a ekle.
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...sendas lian/ŝian amon.
... sevgilerini gönderiyor.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Diru saluton al... por mi.
...'ye benim selamımı söyle.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Reskribu baldaŭ.
En yakın zamanda cevabınızı bekliyorum.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skribu reen kiam...
... olduğunda lütfen yaz bana.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Daha fazla bilgin olduğunda bana da haber ver.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Atentu.
Kendinize iyi bakın.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Mi amas vin.
Seni seviyorum.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
En derin saygılarımla,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉion bonan,
En iyi dileklerim sizinle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Ĉiu mia amo,
Tüm sevgimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multe da amo,
Tüm sevgimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Multa amo,
Çokça sevgiyle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς