Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kære John,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære Mor / Far,
Kedves Anya / Apa!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kære Onkel Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hej John,
Szia John!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej John,
Szia John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære,
Kedvesem / Drágám!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Kæreste,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Kæreste John,
Drága John!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tak for din E-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var godt at høre fra dig igen.
Jó volt újra hallani felőled.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Jeg skriver for at fortælle dig at...
Azért írok, hogy elmondjam...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
har du lavet nogle planer den... ?
Van már programod...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Jeg er henrykt over at meddele at...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Jeg var henrykt over at høre at...
Örömmel hallottam, hogy ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jeg var så ked af at høre at...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Introduction of your website
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... siger hej.
... üdvözletét küldi.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Sig hej til... for mig.
Add át üdvözletemet ....
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Várom válaszodat.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skriv tilbage snart.
Írj vissza hamar.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skriv tilbage når...
Írj, ha ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send mig nyheder, når du ved mere.
Írj, amint többet tudsz.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Have det godt.
Vigyázz magadra.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Jeg elsker dig.
Szeretlek.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
De bedste ønsker,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Med de bedste ønsker,
Kívánom a legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
De venligste hilsner,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alt det bedste,
Legjobbakat!
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærligst,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Masser af kærlighed,
Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærlighed,
Sok puszi, / Szeretettel,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς