Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kære John,
정아에게
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære Mor / Far,
어머니께/ 아버지께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kære Onkel Jerome,
작은 삼촌께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hej John,
안녕 수지야!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej John,
수지야!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
수지!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære,
나의 사랑 ... 에게
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Kæreste,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Kæreste John,
사랑하는 부인,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tak for din E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var godt at høre fra dig igen.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Jeg skriver for at fortælle dig at...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
har du lavet nogle planer den... ?
..관련 계획이 있으십니까?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Jeg er henrykt over at meddele at...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Jeg var henrykt over at høre at...
... 듣게 되어 기뻐
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Jeg er ked af at må informere dig om at...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jeg var så ked af at høre at...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Introduction of your website
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... siger hej.
...도 안부를 물어보십니다.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Sig hej til... for mig.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장 받길 기대할게.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skriv tilbage snart.
곧 답장 써주십시오.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skriv tilbage når...
...면 답장을 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send mig nyheder, når du ved mere.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Have det godt.
건강히 지내세요.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Jeg elsker dig.
사랑해요.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
De bedste ønsker,
좋은 하루 보내세요.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Med de bedste ønsker,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
De venligste hilsner,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alt det bedste,
사랑하는 마음 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærligst,
사랑하는 마음과 함께.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Masser af kærlighed,
사랑과 함께 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærlighed,
사랑하며, ... 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς