Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Kære John,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære Mor / Far,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Kære Onkel Jerome,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hej John,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej John,
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Kære,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Kæreste,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Kæreste John,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tak for din E-mail.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var godt at høre fra dig igen.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Jeg skriver for at fortælle dig at...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
har du lavet nogle planer den... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Jeg er henrykt over at meddele at...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Jeg var henrykt over at høre at...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Jeg er ked af at må informere dig om at...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jeg var så ked af at høre at...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... siger hej.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Sig hej til... for mig.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skriv tilbage snart.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Skriv tilbage når...
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send mig nyheder, når du ved mere.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Have det godt.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Jeg elsker dig.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
De bedste ønsker,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Med de bedste ønsker,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
De venligste hilsner,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alt det bedste,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærligst,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Masser af kærlighed,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kærlighed,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς