Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Lieber Johannes,
Caro Luca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Liebe(r) Mama / Papa,
Cari mamma e papà,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Lieber Onkel Hieronymus,
Caro zio Flavio,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hallo Johannes,
Ciao Matteo,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey Johannes,
Ciao Matty!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Johannes,
Luca,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mein(e) Liebe(r),
Tesoro,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mein(e) Liebste(r),
Amore,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Liebster Johannes,
Amore mio,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Vielen Dank für Deine Email.
Grazie per la tua e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Che bello sentirti!
Απάντηση σε αλληλογραφία
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Hast Du schon Pläne für...?
Hai già dei piani per...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Sono felice di annunciarti che...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Sono davvero felice di sapere che...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Mi dispiace sapere che...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Introduction of your website
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
... grüßt herzlich.
...ti manda i suoi saluti.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Bitte grüße... von mir.
Salutami...
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Scrivimi presto.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Schreib mir bitte bald zurück.
Rispondimi presto.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Rispondimi non appena...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Mach's gut.
Stammi bene.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Ich liebe Dich.
Ti amo.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Herzliche Grüße
I migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mit besten Grüßen
Con i migliori auguri
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Beste Grüße
Cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Gute
Tante belle cose
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Liebe
Un abbraccio,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Liebe
Con tanto amore
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Alles Liebe
Tanti cari saluti
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς