Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Cher Albert,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Chère Maman / Cher Papa,
Milá mamko / Milý taťko
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Cher Oncle Maurice,
Milý strejdo Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Salut André,
Ahoj Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Coucou Sébastien,
Čau Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Louis,
Johne,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mon chéri / Ma chérie,
Můj milý / Má milá,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Můj/Má nejdražší,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Mon cher Thomas,
Nejdražší Johne,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Merci pour votre courriel.
Děkuji za tvůj e-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Απάντηση σε αλληλογραφία
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Je t'écris pour te dire que...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
As-tu prévu quelque chose pour...?
Už máš nějaké plány na... ?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
J'ai la joie de vous annoncer que...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
J'ai le regret de vous informer que...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Je mi moc líto, že...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Introduction of your website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...envoie ses salutations.
... posílá pozdrav!
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Dis bonjour à...de ma part.
Pozdravuj ode mě... .
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Těším se na tvojí odpověď.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi vite.
Napiš brzy.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi quand...
Napiš mi prosím, až...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Prends soin de toi.
Opatruj se.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Je t'aime.
Miluji tě.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Tous mes vœux,
S přáním všeho nejlepšího,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amitiés,
Mějte se moc hezky,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amicalement,
Nejsrdečnější pozdravy,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bien à vous/toi,
Jen to nejlepší,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tendrement,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bises,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bisous,
S láskou,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς