Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Cher Albert,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Cher Oncle Maurice,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Salut André,
太郎君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Coucou Sébastien,
太郎君へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Louis,
太郎君、
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Mon cher Thomas,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Merci pour votre courriel.
メールをくれてありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
メールをもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Je t'écris pour te dire que...
喜んで・・・・を報告します。
Διαβίβαση σημαντικών νέων
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を喜んで報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・を報告します。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Introduction of your website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Dis bonjour à...de ma part.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
お返事を楽しみに待っています。
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi vite.
返信を待っています。
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi quand...
・・・・の時はまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
何かあったらまた連絡してください。
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Prends soin de toi.
元気でね
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Je t'aime.
好きだよ
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Tous mes vœux,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amitiés,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amicalement,
よろしく
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bien à vous/toi,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tendrement,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bises,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bisous,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς