Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Cher Albert,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Chère Maman / Cher Papa,
Dear Mum / Dad,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Cher Oncle Maurice,
Dear Uncle Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Salut André,
Hello John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Coucou Sébastien,
Hey John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Louis,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Mon chéri / Ma chérie,
My Dear,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
My Dearest,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Mon cher Thomas,
Dearest John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Merci pour votre courriel.
Thank you for your E-mail.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
It was good to hear from you again.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
I am very sorry I haven't written for so long.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
It's such a long time since we had any contact.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

Je t'écris pour te dire que...
I am writing to tell you that…
Διαβίβαση σημαντικών νέων
As-tu prévu quelque chose pour...?
Have you made any plans for…?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
It was so kind of you to write / invite / send…
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
J'ai la joie de vous annoncer que...
I am delighted to announce that…
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I was delighted to hear that…
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
J'ai le regret de vous informer que...
I am sorry to inform you that…
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
I was so sorry to hear that…
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Introduction of your website
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Please add me on...messenger. My username is…
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
...envoie ses salutations.
…sends his/her love.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Dis bonjour à...de ma part.
Say hello to…for me.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
I look forward to hearing from you soon.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi vite.
Write back soon.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Écris-moi quand...
Do write back when…
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send me news, when you know anything more.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Prends soin de toi.
Take care.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
Je t'aime.
I love you.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Tous mes vœux,
Best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amitiés,
With best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Amicalement,
Kindest regards,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bien à vous/toi,
All the best,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Tendrement,
All my love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bises,
Lots of love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Bisous,
Much love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς