Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Sevgili Can,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Sevgili Anne / Baba,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Sevgili Ali Amca,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Merhaba Can,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Hey Can,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Can,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Sevgilim / Canım,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Benim sevgili ...,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Çok sevgili Can,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
E-postan için teşekkürler.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Uzun süredir yazamadığım için üzgünüm.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Haber almayalı çok uzun zaman oldu.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Size ...'u söylemek için yazıyorum.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
... plan yaptınız mı?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkürler.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size çok minnettarım.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Yazman / davet etmen / göndermen çok kibardı.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Bunu duyurmaktan çok memnunum ki ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
...'u duyduğuma çok memnun olmuştum.
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
...'ı duyduğumda çok üzüldüm.
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
benim yeni websitemi ... adresinden ziyaret edebilirsen çok memnun kalırım.
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Lütfen beni ... messenger'a ekle.
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
... sevgilerini gönderiyor.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
...'ye benim selamımı söyle.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
En yakın zamanda cevabınızı bekliyorum.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
... olduğunda lütfen yaz bana.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Daha fazla bilgin olduğunda bana da haber ver.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Kendinize iyi bakın.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Seni seviyorum.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
En iyi dileklerimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
En iyi dileklerimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
En derin saygılarımla,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
En iyi dileklerim sizinle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Tüm sevgimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Tüm sevgimle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Çokça sevgiyle,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς