Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Hallå John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Min älskling,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Raring,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Min käre John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Tack för ditt mejl.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Jag är glad att kunna berätta att ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Jag är glad att höra att ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
... hälsar.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Mejla mig så fort som möjligt.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Mejla mig gärna när ...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Mejla mig så fort du vet något mer.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Sköt om dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Jag älskar dig.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Många kramar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Puss och kram,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Kramisar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς