Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
정아에게
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
안녕 수지야!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
수지야!
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
수지!
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
사랑하는 부인,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
건강히 지내세요.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
사랑해요.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς