Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή

Dear John,
Lieber Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Dear Mum / Dad,
Liebe(r) Mama / Papa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Dear Uncle Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης μέλους οικογένειας
Hello John,
Hallo Johannes,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hey John,
Hey Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Johannes,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
My Dear,
Mein(e) Liebe(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
My Dearest,
Mein(e) Liebste(r),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Dearest John,
Liebster Johannes,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Thank you for your E-mail.
Vielen Dank für Deine Email.
Απάντηση σε αλληλογραφία
It was good to hear from you again.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Απάντηση σε αλληλογραφία
I am very sorry I haven't written for so long.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
It's such a long time since we had any contact.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Ηλεκτρονική επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κύριο Μέρος

I am writing to tell you that…
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Διαβίβαση σημαντικών νέων
Have you made any plans for…?
Hast Du schon Pläne für...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το email
It was so kind of you to write / invite / send…
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Έκφραση εκτίμησης για ένα γράμμα, μια πρόσκληση, ένα πακέτο
I am delighted to announce that…
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
I was delighted to hear that…
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή νέων
I am sorry to inform you that…
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
I was so sorry to hear that…
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Παρηγόρηση φίλου, σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Introduction of your website
Please add me on...messenger. My username is…
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Αίτηση για να προσθέσετε έναν άτομο στο Instant Messenger

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κλείσιμο

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
…sends his/her love.
... grüßt herzlich.
Προσθήκη χαιρετισμών από τρίτα πρόσωπα
Say hello to…for me.
Bitte grüße... von mir.
Απεύθυνση χαιρετισμού σε τρίτο πρόσωπο μέσω του παραλήπτη
I look forward to hearing from you soon.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Write back soon.
Schreib mir bitte bald zurück.
Με ευθύτητα, έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη
Do write back when…
Bitte schreib mir zurück, wenn...
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Send me news, when you know anything more.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
έκφραση επιθυμίας για απάντηση από τον παραλήπτη μόνο αν έχει νέα
Take care.
Mach's gut.
Ηλεκτρονικό γράμμα σε φίλους και συγγενείς
I love you.
Ich liebe Dich.
Ηλεκτρονικό γράμμα στον αγαπημένο σου / στην αγαπημένη σου
Best wishes,
Herzliche Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
With best wishes,
Mit besten Grüßen
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kindest regards,
Beste Grüße
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All the best,
Alles Gute
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
All my love,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Lots of love,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Much love,
Alles Liebe
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς