Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές

Ευχές - Γάμος

Casă de piatră şi felicitări! Vă urez amândurora toată fericirea din lume!
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι
Felicitări şi cele mai calde urări de bine pentru amândoi cu ocazia nunţii! Casă de piatră!
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι
Felicitări pentru unirea destinelor! Casă de piatră!
Congratulations on tying the knot!
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά
Felicitări pentru faptul că v-aţi spus "Da" unul celuilalt! Casă de piatră!
Congratulations on saying your "I do's"!
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά
Felicitări mirelui şi miresei pentru recentul eveniment fericit! Casă de piatră!
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Ευχές - Αρραβώνας

Felicitări cu ocazia logodnei!
Congratulations on your engagement!
Συγχαρητήρια για ένα αρραβώνα
Vă urez toate cele bune cu ocazia logodnei voastre şi a evenimentelor care îi vor urma.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Felicitări pentru logodnă! Vă doresc să fiţi fericiţi împreună!
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Felicitări pentru logodnă! Vă urez fericire unul alături de celălalt!
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Felicitări cu ocazia logodnei! Aţi decis deja data marelui eveniment viitor?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, που ξέρετε καλά, και ερώτηση για το πότε θα γίνει ο γάμος

Ευχές - Γενέθλια και Eπέτειοι

Felicitări cu ocazia aniversării!
Birthday greetings!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
La mulţi ani!
Happy Birthday!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Toate urările de bine!
Many happy returns!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Cu ocazia acestei zile speciale îţi urez toate cele bune!
Wishing you every happiness on your special day.
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Fie ca toate dorinţele tale să devină realitate! La mulţi ani!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Cu ocazia acestei zile speciale îţi urez toată fericirea din lume! Petrecere frumoasă!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Aniversare frumoasă!
Happy Anniversary!
Γενικές ευχές επετείου που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες επετείου
Felicitări pentru aniversarea ...!
Happy…Anniversary!
Συγχαρητήρια για μια ξεχωριστή επέτειο (π.χ. ασημένια ή χρυσή επέτειος γάμου)
... de ani şi sunteţi ca la început de drum! Felicitări pentru aniversare!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Έμφαση στη διάρκεια του γάμου και έκφραση συγχαρητηρίων για την επέτειο
Felicitări cu ocazia aniversării a 20 de ani de căsnicie!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό είκοσι χρονών γάμου
Felicitări cu ocazia Nunţii de Argint!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εικοσιπέντε χρονών γάμου
Felicitări cu ocazia aniversării a 40 de ani de căsnicie!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό σαράντα χρονών γάμου
Felicitări cu ocazia aniversării a 30 de ani de căsnicie!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριάντα χρονών γάμου
Felicitări cu ocazia aniversării a 35 de ani de căsnicie!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριανταπέντε χρονών γάμου
Felicitări cu ocazia Nunţii de Aur!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό πενήντα χρονών γάμου
Felicitări cu ocazia aniversării a 60 de ani de căsnicie!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εξήντα χρονών γάμου

Ευχές - Ανάρρωση

Însănătoşire grabnică!
Get well soon.
Ευχές ανάρρωσης που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες ευχών
Însănătoşire grabnică!
I hope you make a swift and speedy recovery.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση
Însănătoşire grabnică!
We hope that you will be up and about in no time.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση απευθυνόμενη σε πολλά άτομα
Mă gândesc la tine tot timpul! Însănătoşire grabnică!
Thinking of you. May you feel better soon.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση
Pentru toată lumea de la ... însănătoşire grabnică!
From everybody at…, get well soon.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας
Întregul colectiv al ... îţi urează cu drag însănătoşire grabnică!
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Ευχές - Γενικά Συγχαρητήρια

Felicitări cu ocazia ...
Congratulations on…
Κοινή έκφραση συγχαρητηρίων
Îţi urez noroc şi succes în ...
I wish you the best of luck and every success in…
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες
Îţi urez succes în...
I wish you every success in…
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες
Dorim să-ţi transmitem felicitările noastre cu ocazia...
We would like to send you our congratulations on…
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο
Bine lucrat cu ...
Well done on…
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο, λιγότερο συγχαρητήριο
Felicitări cu ocazia obţinerii permisului de conducere!
Congratulations on passing your driving test!
Έκφραση συγχαρητηρίων σχετικά με απόκτηση άδειας οδήγησης
Bine lucrat! Eram siguri că vei reuşi!
Well done. We knew you could do it.
Έκφραση συγχαρητηρίων, συνήθως για στενούς φίλους ή μέλη της οικογένειας
Felicitări!
Congrats!
Χρησιμοποιείται για να συγχαρούμε κάποιον που ξέρουμε πολύ καλά

Ευχές - Ακαδημαϊκά Επιτεύγματα

Felicitări cu ocazia absolvirii!
Congratulations on your graduation!
Συγχαρητήρια για κάποιον που έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο
Felicitări pentru promovarea examenelor!
Congratulations on passing your exams!
Συγχαρητήρια που πέρασες τις σχολικές εξετάσεις
Cine este geniul nostru? Felicitări pentru examenul strălucit!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Πολύ ανεπίσημη φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος αριστεύσει μια εξέταση
Felicitări pentru master şi succes în viitor!
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό του και ευχές για καλή τύχη στο μέλλον
Felicitări pentru reuşitele de la examene şi mult noroc pe viitor!
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Έκφραση Συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει περάσει τις εξετάσεις λυκείου, αλλά είναι άγνωστο αν θα πάνε στο πανεπιστήμιο ή θα βρουν δουλειά
Felicitări pentru reuşitele de la examene şi mult noroc în viitoarea carieră!
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που πέρασε τις εξετάσεις λυκείου, που ξέρετε ότι ψάχνει να βρει δουλειά
Felicitări pentru admitere! Să fie într-un ceas bun!
Well done on getting into University. Have a great time!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε κάποιον που έχει βρει θέση σε πανεπιστήμιο

Ευχές - Συλλυπητήρια

Am fost cu toţii socaţi când am aflat vestea tristă a morţii lui... şi am dori să îţi prezentăm condoleanţele şi susținerea noastră.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε. Ο θάνατος μπορεί να ήταν αναμενόμενος ή όχι
Ne pare foarte rău pentru pierderea suferită.
We are so very sorry to hear about your loss.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε
Îţi prezint cele mai sincere condoleanţe în această zi întunecată pentru toţi.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε
Am fost foarte întristaţi şi supăraţi când am aflat vestea morţii premature a fiului/fiicei/soţului/soţiei, ... .
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο της κόρης / γιου / συζύγου του ατόμου που παρηγορούμε (περιλαμβάνει το όνομα του νεκρού)
Te rugăm să primeşti cele mai sincere şi mai profunde condoleanţe din partea noastră în acest moment greu.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε
Gândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Ευχές - επαγγελματικά επιτεύγματα

Îţi urăm noroc şi succes la noul tău loc de muncă la ... .
We wish you the best of luck in your new job at…
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας
Din partea întregului colectiv de la ..., noroc şi succes la noul tău loc de muncă!
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
Îţi urăm noroc şi succes la noul tău post de ... .
We wish you the best of luck in your new position of…
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
Îţu urăm succes în noul drum pe care l-ai ales!
We wish you every success for your latest career move.
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
Felicitări pentru obţinerea postului!
Congratulations on getting the job!
Έκφραση συγχαρητηρίων για εύρεση καινούργιας, συνήθως επικερδούς εργασίας
Succes în prima ta zi de lucru la ... .
Good luck on your first day at…
Ευχή για μια καλή πρώτη μέρα σε μια νέα δουλειά

Ευχές - Γέννηση

Am fost încântaţi să aflăm despre naşterea fiului/fiicei voastre
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους
Felicitări pentru noul sosit!
Congratulations on your new arrival!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους
Pentru proaspăta mămică: cele mai bune urări pentru tine şi fiul/fiica ta!
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε γυναίκα για την γέννηση του παιδιού της
Felicitări pentru venirea pe lume a frumosului/frumoasei vostru/voastre băieţel/fetiţă!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους
Pentru fericiţii părinţi ai lui ...: felicitări pentru noul sosit! Sunt convins/ă că veţi fi nişte părinţi minunaţi!
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Ευχές - Ευχαριστίες

Mulţumesc mult pentru ... !
Many thanks for…
Γενικές Ευχαριστίες
Aş dori să îţi mulţumesc în numele meu şi al soţului/soţiei meu/mele.
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Μεταβίβαση ευχαριστιών από εσάς ή τρίτο πρόσωπο
Chiar nu ştiu cum să îţi mulţumesc pentru... .
I really don't know how to thank you for…
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη
Ca un mic semn al recunoştinţei mele...
As a small token of our gratitude…
Παρουσίαση δώρου, ως έκφραση ευγνωμοσύνης
Am dori să transmitem cele mai calde mulţumiri lui... pentru ... .
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη
Îţi suntem foarte recunoscători pentru ... .
We are very grateful to you for…
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη
Cu plăcere! Nu tu eşti cel/cea care trebuie să-mi mulţumească, ci eu ţie!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Απάντηση στις ευχαριστίες ενός ατόμου, το οποίο επίσης σας ωφέλησε

Ευχές - Γιορτινές ευχές

Urările de sezon de la...
Season's greetings from…
Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
Crăciun Fericit şi Un An Nou Fericit!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
Paşte fericit!/ Hristos a înviat!
Happy Easter!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες την Κυριακή του Πάσχα
O Zi a Recunoştinţei fericită!
Happy Thanksgiving!
Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό της ημέρας των ευχαριστιών
Un An Nou Fericit!
Happy New Year!
χρησιμοποιείται για την Πρωτοχρονιά
Sărbători fericite!
Happy Holidays!
Χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων
Hanukkah fericit!
Happy Hanukkah!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό του Χανουκά
Diwali fericit! Fie ca acest Diwali să fie cel mai luminos!
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Συνιστάται για τον εορτασμό του Ντιβάλι
Crăciun fericit!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων
Crăciun fericit și La mulți ani!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς