Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Ευχές

Ευχές - Γάμος

Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι
¡Felicitaciones por el gran paso!
Congratulations on tying the knot!
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Congratulations on saying your "I do's"!
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Ευχές - Αρραβώνας

¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Congratulations on your engagement!
Συγχαρητήρια για ένα αρραβώνα
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, που ξέρετε καλά, και ερώτηση για το πότε θα γίνει ο γάμος

Ευχές - Γενέθλια και Eπέτειοι

¡Feliz día!
Birthday greetings!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
¡Feliz cumpleaños!
Happy Birthday!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
¡Feliz cumpleaños!
Many happy returns!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Wishing you every happiness on your special day.
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων
¡Feliz aniversario!
Happy Anniversary!
Γενικές ευχές επετείου που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες επετείου
¡Felicitaciones por su(s)...!
Happy…Anniversary!
Συγχαρητήρια για μια ξεχωριστή επέτειο (π.χ. ασημένια ή χρυσή επέτειος γάμου)
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Έμφαση στη διάρκεια του γάμου και έκφραση συγχαρητηρίων για την επέτειο
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό είκοσι χρονών γάμου
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εικοσιπέντε χρονών γάμου
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό σαράντα χρονών γάμου
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριάντα χρονών γάμου
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριανταπέντε χρονών γάμου
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό πενήντα χρονών γάμου
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εξήντα χρονών γάμου

Ευχές - Ανάρρωση

Qué te mejores pronto.
Get well soon.
Ευχές ανάρρωσης που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες ευχών
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
I hope you make a swift and speedy recovery.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
We hope that you will be up and about in no time.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση απευθυνόμενη σε πολλά άτομα
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Thinking of you. May you feel better soon.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
From everybody at…, get well soon.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Ευχές - Γενικά Συγχαρητήρια

Felicitaciones por...
Congratulations on…
Κοινή έκφραση συγχαρητηρίων
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
I wish you the best of luck and every success in…
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες
Te deseo todo el éxito en...
I wish you every success in…
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
We would like to send you our congratulations on…
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο
Bien hecho. Felicitaciones por...
Well done on…
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο, λιγότερο συγχαρητήριο
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Congratulations on passing your driving test!
Έκφραση συγχαρητηρίων σχετικά με απόκτηση άδειας οδήγησης
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Well done. We knew you could do it.
Έκφραση συγχαρητηρίων, συνήθως για στενούς φίλους ή μέλη της οικογένειας
¡Felicitaciones!
Congrats!
Χρησιμοποιείται για να συγχαρούμε κάποιον που ξέρουμε πολύ καλά

Ευχές - Ακαδημαϊκά Επιτεύγματα

¡Felicitaciones por tu graduación!
Congratulations on your graduation!
Συγχαρητήρια για κάποιον που έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Congratulations on passing your exams!
Συγχαρητήρια που πέρασες τις σχολικές εξετάσεις
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Πολύ ανεπίσημη φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος αριστεύσει μια εξέταση
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό του και ευχές για καλή τύχη στο μέλλον
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Έκφραση Συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει περάσει τις εξετάσεις λυκείου, αλλά είναι άγνωστο αν θα πάνε στο πανεπιστήμιο ή θα βρουν δουλειά
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που πέρασε τις εξετάσεις λυκείου, που ξέρετε ότι ψάχνει να βρει δουλειά
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Well done on getting into University. Have a great time!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε κάποιον που έχει βρει θέση σε πανεπιστήμιο

Ευχές - Συλλυπητήρια

Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε. Ο θάνατος μπορεί να ήταν αναμενόμενος ή όχι
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
We are so very sorry to hear about your loss.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο της κόρης / γιου / συζύγου του ατόμου που παρηγορούμε (περιλαμβάνει το όνομα του νεκρού)
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Ευχές - επαγγελματικά επιτεύγματα

Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
We wish you the best of luck in your new job at…
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
We wish you the best of luck in your new position of…
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
We wish you every success for your latest career move.
Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Congratulations on getting the job!
Έκφραση συγχαρητηρίων για εύρεση καινούργιας, συνήθως επικερδούς εργασίας
Buena suerte en tu primer día en...
Good luck on your first day at…
Ευχή για μια καλή πρώτη μέρα σε μια νέα δουλειά

Ευχές - Γέννηση

Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Congratulations on your new arrival!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε γυναίκα για την γέννηση του παιδιού της
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Ευχές - Ευχαριστίες

Muchas gracias por...
Many thanks for…
Γενικές Ευχαριστίες
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Μεταβίβαση ευχαριστιών από εσάς ή τρίτο πρόσωπο
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
I really don't know how to thank you for…
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη
Como una pequeña muestra de gratitud...
As a small token of our gratitude…
Παρουσίαση δώρου, ως έκφραση ευγνωμοσύνης
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
We are very grateful to you for…
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Απάντηση στις ευχαριστίες ενός ατόμου, το οποίο επίσης σας ωφέλησε

Ευχές - Γιορτινές ευχές

¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Season's greetings from…
Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
¡Felices Pascuas!
Happy Easter!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες την Κυριακή του Πάσχα
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Happy Thanksgiving!
Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό της ημέρας των ευχαριστιών
¡Feliz Año Nuevo!
Happy New Year!
χρησιμοποιείται για την Πρωτοχρονιά
¡Felices Fiestas!
Happy Holidays!
Χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων
¡Feliz Hanukkah!
Happy Hanukkah!
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό του Χανουκά
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Συνιστάται για τον εορτασμό του Ντιβάλι
¡Feliz Navidad!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς