Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Hyvä John,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hei äiti / isä
Hej mamma/pappa,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Hei setä Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hei John,
Hejsan John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Heippa John,
Halloj John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Rakkaani,
Min kära,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Rakkaani,
Min älskling,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Rakas John,
Min käre John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Kiitos kirjeestäsi.
Tack för ditt brev.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Jag skriver för att berätta att ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Onko sinulla suunnitelmia...
Har ni några planer för ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Ilahduin kuullessani, että...
Det glädjer mig att höra att ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
On ikävää kertoa, että...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Olin pahoillani kuullessani, että...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... lähettää terveisiä.
... hälsar.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Sano ... terveisiä minulta.
Hälsa ... från mig.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Παράκληση για απάντηση
Kirjoita taas pian.
Skriv tillbaka snart.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skriv gärna tillbaka när ...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Meddela mig då du vet något mer.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Pärjäilkää.
Sköt om dig.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Rakastan sinua.
Jag älskar dig.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Terveisin,
Varma hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Parhain terveisin,
Hjärtliga hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Parhain terveisin,
Hjärtligaste hälsningar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kaikkea hyvää,
Jag önskar dig allt gott,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Rakkaudella,
Många kramar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Rakkain terveisin,
Kramar,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Rakkaudella,
Puss och kram,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς