Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Milý Johne,
소연이에게
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Milá maminko, Milý tatínku,
부모님께,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Milý strýčku Jerome,
삼촌께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ahoj Johne,
안녕 현주야!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Čau Johne,
야 미영아,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Johne,
미영,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Můj milý/Moje milá,
내 사랑에게,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Nejdražší Johne,
사랑하는 현정씨
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Děkuji za Tvůj dopis.
편지 주셔서 감사합니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Píši, abych Ti řekl(a), že...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Už máš nějaké plány na... ?
...관련 계획이 있나요?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
S potěšením (vám) oznamuji, že...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Je mi moc líto, že...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... posílá pozdrav!
...도 안부를 물으십니다.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Pozdravuj ode mě... .
...께도 안부 전해 주십시오.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Těším se na tvojí odpověď.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Παράκληση για απάντηση
Napiš brzy.
빨리 답장 주세요.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Napiš mi prosím, až...
... 이면 답장을 주세요.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Opatruj se.
건강히 지내세요.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Miluji tě.
사랑합니다.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
S přáním všeho nejlepšího,
그리운 마음 담아 ... 가.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mějte se moc hezky,
그리운 마음 담아 ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Nejsrdečnější pozdravy,
감사하며, ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jen to nejlepší,
... 드림 (보냄)
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
사랑을 보내며, ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
사랑과 함께 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
S láskou,
사랑하는 마음으로,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς