Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Milý Johne,
佐藤君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Milá maminko, Milý tatínku,
お母さんへ/お父さんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Milý strýčku Jerome,
太郎おじさんへ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Ahoj Johne,
佐藤君へ
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Čau Johne,
太郎くんへ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Johne,
太郎くんへ
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Můj milý/Moje milá,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Nejdražší Johne,
太郎へ
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Děkuji za Tvůj dopis.
お手紙ありがとう。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Απάντηση σε αλληλογραφία
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
長い間連絡してなくてごめんね。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Píši, abych Ti řekl(a), že...
・・・・をお知らせします。
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Už máš nějaké plány na... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
S potěšením (vám) oznamuji, že...
・・・・を報告します。
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Je mi moc líto, že...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... posílá pozdrav!
・・・・がよろしく言っていました。
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Pozdravuj ode mě... .
・・・・によろしく言っておいてね。
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Těším se na tvojí odpověď.
お返事を待っています。
Παράκληση για απάντηση
Napiš brzy.
はやく返事を書いてね。
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Napiš mi prosím, až...
・・・・の時は連絡してください。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
なにか報告があったらまた教えてください。
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Opatruj se.
元気でね
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Miluji tě.
好きだよ
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
S přáním všeho nejlepšího,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Mějte se moc hezky,
じゃあね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Nejsrdečnější pozdravy,
またね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jen to nejlepší,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
S láskou,
元気でね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
S láskou,
体に気をつけてね
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς