Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

เรียน จอห์น
Дорогой Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Дорогая мама/папа
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
เรียนคุณลุง เจอโรม
Дорогой дядя Петя,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Привет, Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
ว่าไง จอห์น
Здорово, Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
จอห์น
Иван,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
ที่รักของฉัน
Любимый (ая),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
สุดที่รักของฉัน
Дорогой мой...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Милый Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Спасибо за письмо.
Απάντηση σε αλληλογραφία
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Απάντηση σε αλληλογραφία
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Извини, что так долго не писал(а)
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Мы так давно не общались
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
С удовольствием сообщаю, что...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Я был рад услышать, что...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Я так сожалею о...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... тоже шлет привет.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Передай ... привет от меня.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Надеюсь на скорый ответ.
Παράκληση για απάντηση
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Ответь как можно скорее
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Напиши, если/когда...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Береги себя.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
ฉันรักคุณ
Я тебя люблю.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
ขอให้โชคดี
С наилучшими пожеланиями
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ขอให้โชคดี
С наилучшими пожеланиями,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
С уважением..
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
โชคดี
Всего наилучшего,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ด้วยความรักยิ่ง
С любовью,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Я вас люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
รักอย่างมาก
Люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς