Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

เรียน จอห์น
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Dear Mum / Dad,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
เรียนคุณลุง เจอโรม
Dear Uncle Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hello John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
ว่าไง จอห์น
Hey John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
จอห์น
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
ที่รักของฉัน
My Dear,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
สุดที่รักของฉัน
My Dearest,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Dearest John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Thank you for your letter.
Απάντηση σε αλληλογραφία
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
It was good to hear from you again.
Απάντηση σε αλληλογραφία
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
I am very sorry I haven't written for so long.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
It's such a long time since we had any contact.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
I am writing to tell you that…
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Have you made any plans for…?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
I am delighted to announce that…
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
I was delighted to hear that…
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
I am sorry to inform you that…
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
I was so sorry to hear that…
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
…sends his / her love.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Say hello to…for me.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
I look forward to hearing from you soon.
Παράκληση για απάντηση
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Write back soon.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Do write back when…
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Take care.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
ฉันรักคุณ
I love you.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
ขอให้โชคดี
Best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ขอให้โชคดี
With best wishes,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Kindest regards,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
โชคดี
All the best,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ด้วยความรักยิ่ง
All my love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Lots of love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
รักอย่างมาก
Much love,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς