Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Hej John,
Дорогой Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej mamma/pappa,
Дорогая мама/папа
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Hej farbror/morbror Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hejsan John,
Привет, Иван,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Halloj John,
Здорово, Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Иван,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Min kära,
Любимый (ая),
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Min älskling,
Дорогой мой...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Min käre John,
Милый Иван,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tack för ditt brev.
Спасибо за письмо.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Извини, что так долго не писал(а)
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Мы так давно не общались
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Jag skriver för att berätta att ...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Har ni några planer för ...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Det gläder mig att kunna meddela att ...
С удовольствием сообщаю, что...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Det glädjer mig att höra att ...
Я был рад услышать, что...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jag blev så ledsen att höra att ...
Я так сожалею о...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... hälsar.
... тоже шлет привет.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Hälsa ... från mig.
Передай ... привет от меня.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Надеюсь на скорый ответ.
Παράκληση για απάντηση
Skriv tillbaka snart.
Ответь как можно скорее
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skriv gärna tillbaka när ...
Напиши, если/когда...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Meddela mig då du vet något mer.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Sköt om dig.
Береги себя.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Jag älskar dig.
Я тебя люблю.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Varma hälsningar,
С наилучшими пожеланиями
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtliga hälsningar,
С наилучшими пожеланиями,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtligaste hälsningar,
С уважением..
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jag önskar dig allt gott,
Всего наилучшего,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Många kramar,
С любовью,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kramar,
Я вас люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Puss och kram,
Люблю,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς