Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Hej John,
Beste Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej mamma/pappa,
Beste mama / papa
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Hej farbror/morbror Jerome,
Beste oom Jeroen
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hejsan John,
Hallo Jan
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Halloj John,
Hoi Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
Jan
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Min kära,
Lieve ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Min älskling,
Liefste ...
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Min käre John,
Lieve Jan
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tack för ditt brev.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Jag skriver för att berätta att ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Har ni några planer för ...?
Heb je al plannen voor ...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Det glädjer mig att höra att ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jag blev så ledsen att höra att ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... hälsar.
... doet jou de groeten.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Hälsa ... från mig.
Doe ... de groeten namens mij.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Ik hoop snel van jou te horen.
Παράκληση για απάντηση
Skriv tillbaka snart.
Schrijf me snel terug.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skriv gärna tillbaka när ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Meddela mig då du vet något mer.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Sköt om dig.
Het ga je goed.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Jag älskar dig.
Ik hou van je.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Varma hälsningar,
Hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtliga hälsningar,
Met hartelijke groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtligaste hälsningar,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jag önskar dig allt gott,
Groeten,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Många kramar,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kramar,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Puss och kram,
Liefs,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς