Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Hej John,
소연이에게
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Hej mamma/pappa,
부모님께,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Hej farbror/morbror Jerome,
삼촌께
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Hejsan John,
안녕 현주야!
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Halloj John,
야 미영아,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
John,
미영,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Min kära,
내 사랑에게,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Min älskling,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Min käre John,
사랑하는 현정씨
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Tack för ditt brev.
편지 주셔서 감사합니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Det var roligt att du hörde av dig igen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Jag skriver för att berätta att ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
Har ni några planer för ...?
...관련 계획이 있나요?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
Det gläder mig att kunna meddela att ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Det glädjer mig att höra att ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Jag blev så ledsen att höra att ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... hälsar.
...도 안부를 물으십니다.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Hälsa ... från mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Παράκληση για απάντηση
Skriv tillbaka snart.
빨리 답장 주세요.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Skriv gärna tillbaka när ...
... 이면 답장을 주세요.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Meddela mig då du vet något mer.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Sköt om dig.
건강히 지내세요.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Jag älskar dig.
사랑합니다.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
Varma hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 가.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtliga hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Hjärtligaste hälsningar,
감사하며, ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Jag önskar dig allt gott,
... 드림 (보냄)
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Många kramar,
사랑을 보내며, ... 드림
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Kramar,
사랑과 함께 보냅니다.
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Puss och kram,
사랑하는 마음으로,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς