Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Προσωπική Αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ελληνική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα Παραλήπτη
Όνομα και νούμερο οδού
Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας

Επιστολή - Εισαγωγή

Дорогой Иван,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Дорогая мама/папа
Kære Mor / Far,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης γονέων
Дорогой дядя Петя,
Kære Onkel Jerome,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης οικογένειας
Привет, Иван,
Hej John,
Ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Здорово, Иван,
Hej John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, συνήθης τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Иван,
John,
ανεπίσημη επιστολή, ευθύς τρόπος προσφώνησης ενός φίλου
Любимый (ая),
Kære,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση ενός αγαπημένου προσώπου
Дорогой мой...
Kæreste,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Милый Иван,
Kæreste John,
Πολύ ανεπίσημη επιστολή, προσφώνηση συντρόφου
Спасибо за письмо.
Tak for dit brev,
Απάντηση σε αλληλογραφία
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Det var godt at høre fra dig igen.
Απάντηση σε αλληλογραφία
Извини, что так долго не писал(а)
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα
Мы так давно не общались
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Επιστολή προς παλιό φίλο με τον οποίο δεν έχετε επικοινωνήσει για κάποιο διάστημα

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Μεταβίβαση σημαντικών νέων
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Har du lavet nogle planer den...?
Πρόσκληση σε εκδήλωση ή συνάντηση
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες / προσκλήσεις / αποστολή πληροφοριών
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Χρησιμοποιείται με ευχαριστίες για την διαβίβαση πληροφοριών / προσφορών / αυτό το γράμμα
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Έκφραση εκτίμησης για την αποστολή ενός γράμματος / πρόσκλησης / πακέτου
С удовольствием сообщаю, что...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Διαβίβαση καλών νέων σε φίλους
Я был рад услышать, что...
Jeg var henrykt at høre om...
Διαβίβαση μηνυμάτων ή ειδήσεων
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Διαβίβαση άσχημων νέων σε φίλους
Я так сожалею о...
Jeg var så ked af at høre at...
Παρηγόρηση φίλου σχετικά με άσχημα νέα που έχουν λάβει

Επιστολή - Κλείσιμο

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη
... тоже шлет привет.
... siger hej.
Προσθήκη χαιρετισμού από τρίτο πρόσωπο στο γράμμα
Передай ... привет от меня.
Sig hej til... for mig.
Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να πείτε σε κάποιο άτομο ότι σας λείπει μέσω του παραλήπτη του γράμματος
Надеюсь на скорый ответ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Παράκληση για απάντηση
Ответь как можно скорее
Skriv tilbage snart.
Με ευθύτητα, παράκληση για απάντηση
Напиши, если/когда...
Skriv endelig tilbage når...
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Παράκληση για απάντηση όταν υπάρχουν νέα
Береги себя.
Have det godt.
Γράμμα σε συγγενείς και φίλους
Я тебя люблю.
Jeg elsker dig.
Γράμμα στον αγαπημένο σας / στην αγαπημένη σας
С наилучшими пожеланиями
De bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С наилучшими пожеланиями,
Med de bedste ønsker,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С уважением..
Venligste hilsner,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Всего наилучшего,
Alt det bedste,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
С любовью,
Kærligst,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς
Я вас люблю,
Masser af kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται με την οικογένεια μας
Люблю,
Meget kærlighed,
Ανεπίσημη προσφώνηση, χρησιμοποιείται για φίλους και συγγενείς